Rynek wielkich szans również dla farmaceuty

Rynek wielkich szans również dla farmaceuty

Dąbrowa Górnicza w odniesieniu do charakteru rynku pracy to bardzo specyficzne miejsce. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że mamy to do czynienia z bardzo dużą ilością osób będących w wieku produkcyjnym. Odsetek tychże osób sięga liczby 70%. Biorąc pod uwagę, że liczba mieszkańców tego miasta oscyluje wokół liczby 120 tysięcy, to owe 70% na pewno jest bardzo sporą liczbą. Tym samym lokalnym rynkiem pracy żywo interesuje się nie tylko miejscowy urząd pracy, ale także i urząd miasta.   Do ścisłej współpracy zapraszani są również miejscowi więksi i mniejsi przedsiębiorcy, organizacje gospodarcze jak również i szkoły. To wszystko ma na celu jak najlepsze wykorzystanie potencjału ludzkiego tych ludzi, którzy weszli, są lub w najbliższym czasie wejdą na lokalny rynek pracy. Na pewno źle by było, gdyby większość z nich zasiliła szeregi osób bezrobotnych lub wyjechała poza granice naszego kraju w poszukiwaniu pracy. W ramach ścisłej współpracy wymienionych powyżej podmiotów prowadzi się różnego rodzaju dyskusje i warsztaty, w ramach, których wszyscy uczestnicy pragną znaleźć takie rozwiązania w kształceniu młodego pokolenia, aby tymi rozwiązaniami wspomóc wejście tychże ludzi na rynek pracy.   Na pewno takie działania mają głęboki sens i w przyszłości mogą zaprocentować w postaci zmniejszającego się odsetka osób zarejestrowanych w Dąbrowskim Urzędzie Pracy. Bez wątpienia należy więc stwierdzić, że jest to bardzo pożądane działanie. Ponadto w Dąbrowie Górniczej podejmowane są takie inicjatywy jak Dzień Przedsiębiorczości czy też Tydzień Przedsiębiorczości. Młodzież oraz osoby dorosłe wchodzące na rynek pracy, mają możliwość wzięcia udziału w różnych warsztatach, dyskusjach, mają możliwość poznania szans na lokalnym rynku pracy, jak również mają szanse, aby zapoznać się z potencjalnymi przyszłymi swoimi pracodawcami.   Jak więc widać, tego typu inicjatywa być może nie na dziś, nie na przyszły rok, ale na następne lata mogą procentować i to w bardzo dużym zakresie. Dąbrowa Górnicza pod tym względem wybiega znacznie do przodu i tym samym kreuje pewną rzeczywistość, która nastąpi za kilka lub nawet kilkanaście lat. Jest to, zatem niewątpliwie sposób na to, aby kreować rynek pracy we własnym mieście i jednocześnie sposób na to, aby zapobiegać bezrobociu. Z powodzeniem, więc można powiedzieć, że te działania są pewnym przykładem również dla innych miast i urzędów w nich się znajdujących.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *